За нас

 

„Тракия кабел” осигурява, поддържа, наблюдава и оптимизира физическото свързване до всяка крайна точна на потребление на Интернет и Цифрова кабелна телевизия.

Разбираме и улесняваме клиентите си

Бурно развиващите се технологии в нашия забързан свят влияят върху много аспекти на живота и правят още повече организации и хора зависими от глобалната мрежа.

Екипът на „Тракия кабел” се грижи ежечасно за качеството на предоставяните Интернет , Телевизионни услуги и на преносната инфраструктура.

Поддържаме перфектна инфраструктура

Основният параметър, влияещ върху безпроблемното предоставяне на нашите услуги е преносната среда. „Тракия кабел” разполага с високоскоростна оптична връзка между всички свои точки. Всяко от трасетата е проектирано и предвидено за максимални натоварвяния, инфраструктура се изгражда с нови модерни и високоскоростни решения.

Контролираме и управляваме

За да са добри нашите услуги и за да задоволяват всички потребности на клиентите ни ползваме софтуер за мониторинг и управление на трафика. Чрез него следим и анализираме качеството на всеки сигнал, предотвратяваме възникването на магистрални проблеми, в зависимост от натоварването и потреблението на услуги.

Знаем, можем и се учим

Натрупаният опит, инвестиране в обучението и повишаване на квалификацията на всеки член на екипа, разработване и поддържане на преносната среда, управлението и анализа на нуждите на нашите клиенти, както и разработването на нови услуги, гарантират високо качество на предоставяните услуги и професионално обслужване за всеки клиент.

 

Отчет за качество на услугите

Отчет за качество за 2014 г.

Отчет за качество за 2015 г.

Отчет за качество за 2016 г.

Отчет за качество за 2017 г.

Отчет за качество за 2018 г.

Отчет за качество за 2019 г.

Отчет за качество за 2020 г.

Отчет за качество за 2021 г.

Интерфейси

Описание на интерфейсите

Информация за потребителя

Допълнителна информация за ползването на съдържание, приложения и услуги

плащане с ePay


НОВИНИ