Корпоративни клиенти

Услугата предоставя пряка свързаност и симетрични скорости и е насочена към клиенти, които се нуждаят от надеждност и непрекъсваемост на Интернет услугата, която е критична за техния бизнес. Гарантирана непрекъсваемост на услугите - опорната мрежа е изградена върху съвременни хардуерни и софтуерни средства. При реализирането на свързаността до клиента се предлага възможно най-надеждната преносима среда - оптична свързаност.

Предлагаме три вида скорости, съобразени с изискванията на нашите клиенти:

 

  • 20 Мб/с Download (входяща скорост) / 20 Мб/с Upload (изходяща скорост) за цена от 20 лв. на месец без ДДС

 

  • 50 Мб/с Download (входяща скорост) / 50 Мб/с Upload (изходяща скорост) за цена от 30 лв. на месец без ДДС

 

  • 100 Мб/с Download (входяща скорост) / 100 Мб/с Upload (изходяща скорост) за цена от 60 лв. на месец без ДДС

 

плащане с ePay


НОВИНИ