Промоции за град Стара Загора

 

 

 

Официални правила на „Лятна промоция

Период : 20.06.2017 г. - 30.07.2017 г.

 

I. Организатор на промоцията е „Тракия Кабел” ООД, с търговски адрес: Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики“ 160, ет.6, офис 20. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията на www.trakiacable.net и www.facebook.com/TrakiaCable. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.trakiacable.net

II. Период на промоцията: 20 юни 2017 г. – 30 юли 2017 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на гр. Стара Загора, България.

III. Промоцията е отворена за участие на всички настоящи Абонати на „Тракия Кабел“ ООД за гр. Стара Загора. За настоящ Абонат се счита потребител на услугите на „Тракия Кабел“ ООД за гр. Стара Загора, на чието име се води абонаментна партида като получател на Услуги, предоставяни му от Дружеството, който е платил месечната си такса за настоящия календарен месец.

IV. Всеки настоящ Абонат на „Тракия Кабел“ ООД гр. Стара Загора, който предплати 10 месеца от своя абонаментен план, включващ пакетна услуга – интернет и телевизия, към Дружеството – Организатор на Промоцията, получава подарък КЪМПИНГ СТОЛ /Размер: ш.53/43x50x в.75/38 см.; Максимално тегло на натоварване: 90 кг. ; Рамка: Ø18 мм. стоманена тръба; Тегло: 2.5 кг. и 2 (ДВА) КАЛЕНДАРНИ МЕСЕЦА безплатно ползване на услугите на „Тракия Кабел“ по абонаментния му план, който е актуален към момента. Под актуален абонаментен план се има предвид последният план, заплатен от Абоната.

 

V.Получаване на наградата : Всеки, отговарящ на горепосочените условия, може да получи своята награда на касите на Тракия Кабел ООД на следните адреси : бул. „Цар Симеон Велики“ 160, ул. „Евредика“ 5 и ул. „Васил Априлов“ 1 /срещу входа на хотел Верея/.VI. Всеки от двата спечелени бонус месечни абонаменти се отразява в електронното досие на настоящия Абонат на Тракия Кабел от служител на каса на Дружеството – организатор на Промоцията. За единствено верни се приемат тези данни, които не подлежат на оспорване и претенции от страна на настояшите Абонати на дружеството, участващи в промоцията.VII. Бонусните месеци ползване на абонаментните услуги от спечелилия ги настоящ Абонат се прибавят автоматично и наведнъж след последния заплатен от Абоната месец. Не се допуска раздробяването им, както и разполагането им в произволни месеци от годината. Организаторът на Промоцията си запазва правото при неизяснени обстоятелства във връзка с Промоцията да се свързва по телефона, предоставен за връзка, с всеки един Настоящ Абонат на Дружеството. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен е-мейл адрес за връзка или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за контакт с „Тракия Кабел“ ООД.

 

VIII. Не се допуска размяна на бонусни месечни услуги или на предметната награда, спечелени от Настоящи Абонати, за пари и други изгоди. След предаване на предметната награда и подписване на приемо-предавателен протокол, Дружеството не носи материална отговорност за предоставената от него награда, посочена в т. IV от Общите условия.

 

IX. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 

X. С участието си в настоящата Промоция и с потвърждение на желанието си да получат наградите, спечелени от тях, всички участници в Промоцията декларират, че са съгласни техни снимки и текстове да бъдат публикуване в медиите (печатни, електронни и др.), както и на различни видове рекламни носители, които да бъдат използвани от Дружеството – Организатор на Промоцията, с рекламни цели, като не се дължи заплащане относно ползването им от страна на Организатора. С участието си в настоящата Промоция участниците дават изричното си съгласие текстове, снимки и видеоматериали, получени в хода на Промоцията, да бъдат използвани от Организатора на Промоцията за целите и нуждите на Промоцията и за маркетинг цели на Дружеството – Организатор на Промоцията, включително дава съгласието си за публичното им показване в страницата на Дружеството – Организатор на промоцията, във Facebook.

 

XI. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.trakiacable.net за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0 700 89 000, на цената на един градски разговор. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че са над 16 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички правни и фактически действия във връзка с участието в настоящата Промоция.

 

 

 

1

 

 

 

Тракия Кабел организира томбола „По пътя на любовта и виното“

1

    По повод предстоящия двоен празник - Свети Валентин и Трифон Зарезан, традиционно Тракия Кабел организира томбола за своите активни абонати.
    Томболата „По пътя на любовта и виното“ ще изпрати двама влюбени на романтичен уикенд във Вино и SPA хотел TODOROFF , в подножието на Родопите!  
    Четиризвездният хотел, намиращ се в китното село Брестовица, предлага очарователно съчетание на лукс, романтика и домашен уют. Печелившият от томболата, зедно със своята половинка, ще има възможността да се потопи в тайнствения свят на една от най-древните напитки– виното. Освен двете нощувки в хотела, награта включва образователна разходка, разкриваща процеса по направа на вино, в избата на един от най-известните и доказали се на пазара производители – Todoroff и още дегустация на 5 вида изтънчени вина и SPA на база натуралните продукти на винопроизводителния процес – винена вана „Барик“.
    Ваната „Барик“  с винени екстракти стимулира кръвообращението и пречиства организма от токсини, маски и обвивания с микронизирани гроздови семки и джибри, екстракти от червено вино.
    Всичко това в съчетание със свежия планински въздух, далеч от града и проблемите на ежедневието, е  подаръкът, който Тракия Кабел ще направи за щастливеца, изтеглен в томболата.
    Участие ще могат да вземат всички абонати на Тракия Кабел , които към датата на теглене на Томболата са заплатили месечния си абонамент за интернет и/или цифрова ТВ за месец март 2016 г.
    Всеки, който желае да участва, ще получи талон за участие в касите на Тракия Кабел, който да пусне в специално определените за целта урни.
    Тегленето на романтичната награда ще бъде извършено на 10.02.2016 г. в 13:00 ч. на касата на „Тракия Кабел“ ООД,  на адрес „Цар Симеон Велики“ № 158.
     Резултатите от тегленето ще се констатират от комисия, съставена от представители на „Тракия Кабел“ ООД.
    

* Общите условия за томболата можете да прочетете онлайн на www.trakiacable.net

    За повече информация - тел : 0 700 89 000

 

  

  

 

ПРОМОЦИЯ „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ“

Всеки, заплатил 5 месечни такси от абонаментния си план към „ТРАКИЯ КАБЕЛ“, получава БОНУС – Шести Месец БЕЗПЛАТНО, от своя текущ абонаментен план !

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО !

 

 

 

 

плащане с ePay


НОВИНИ