Интернет

 

Инсталация и оборудване

 

Тракия Кабел предлага на своите абонати високоскоростен интернет достъп посредством оптична свързаност на ниво основна преносна мрежа и лан свързване на локална преносна мрежа, което допринася за получаването на високи скорости без загуба на данни до всеки отделен абонат в мрежата. Предлагаме Ви и възможността за неограничен локален трафик между абонатите, което допълнително допринася за по-добра скорост на обмяна на данни между самите абонати.

 

Скорости

 

Предлагаме Ви четири вида скорости, съобразени с изискванията на клиентите ни и пазара на интернет доставка до всеки дом.

  •   20 Мбит/с Download (входяща скорост) /    4  Мбит/с Upload (изходяща скорост).
  •   50 Мбит/с Download (входяща скорост) /  10  Мбит/с Upload (изходяща скорост).
  • 100 Мбит/с Download (входяща скорост) /  20  Мбит/с Upload (изходяща скорост).
  • 200 Мбит/с Download (входяща скорост) /  40 Мбит/с Upload (изходяща скорост).

 

* Скоростта на интернет е представена като Мегабити в секунда, тоест 1Мбит = 128 Кб = 1/8 от 1 Мегабайт (ако имате скорост от 1 Мбит / с ще изтеглите 1 Мегабайт информация от интернет за 8 секунди).

 

 

плащане с ePay


НОВИНИ