Телевизия

 

Цифрова телевизия

 

Най-общо казано, цифрова (или дигитална) е онази телевизия, при която сигналите – образ и звук – се предават в цифров вид. Тъй като сигналът е цифров, т.е. състои се само от „нули” и „единици”, той е много по-устойчив, т.е. при преноса му е трудно да се промъкнат външни смущения. Затова и при пренасянето на цифровия сигнал на практика няма загуба на качество – теоретично той би трябвало да достига до вашия телевизор в абсолютно идентичен вид със състоянието, в което е бил излъчен. Много важно предимство, е възможността за предаване на допълнителна информация, заедно с телевизионния сигнал. Тази информация може да бъде най-разнообразна, например телетекст информация, т.нар. Pay Per View, даваща възможност за излъчване на платени телевизионни канали, като потребителят може да избира и съответно да плаща само за част от предаванията, например само за един определен филм, EPG (Electronic Program Giudes) системата, съдържаща информация за програмите на телевизионните станции и др.

Тракия Кабел Ви предлага богато разнообразие от телевизионни програми с цифрово качество, кристални картина и звук, както и над 150 програми с богато и разнообразно тематично съдържание: спортни, детски, филмови, музикални, развлекателни и научнопопулярни канали на атрактивна цена.

 

IPTV от Тракия Кабел

 

Тракия Кабел IPTV е интерактивна телевизия, която можете да гледате навсякъде и по всяко време. на всички видове устройства – телевизор, лаптоп или на мобилния ви телефон.

Това всъщност е телевизия, базирана на интернет протокола и единственото условие , за да се насладите на любимите филми и предавания е да имате интернет достъп.

За да гледате IPTV в домашни условия трябва да имате Set­Top­Box. Съществената разлика спрямо DVB-C е , че не се използва отделна кабелна мрежа като начин за предаване, а вече наличната интернет инфраструктура. С други думи около локалната налична DSL, VDSL­ или оптични връзки.

 

 

плащане с ePay


НОВИНИ